måndag 6 januari 2014

Examinationen närmar sig


Sista resan över viken. På onsdag åker jag till Göteborg för den sista workshopen på kursen Bilderböcker för barn på HDK. Den här gången blir det examination, vilket betyder att alla kommer att presentera sina manus så långt de är färdiga. Det är cirka tjugo berättelser som vuxit fram under ett halvår, och det blir spännande att se vad som har hänt med dem sen senast jag hörde dem. En del har hållit på med samma berättelse från dag ett, andra har slängt och börjat om från början. Skrivkursläraren Gro Dahle har talat om något hon kallar för "famlefasen", där man ser på sitt material från alla möjliga olika håll, känner efter hur det bäst kan gestaltas, läser in sig på material på temat, vrider in och ut på sig själv för att få den bästa möjliga berättelsen. För mig har berättelsens stomme funnits med från början, men den har förädlats under kursens gång, och är nu, förhoppningsvis, bättre. En del ingrepp på texten har varit sköna att göra. Huvudpersonen hade först ett uttalat kön, en flicka eller pojke, men nu är det ett barn, som kan vara vilkendera. Textmässigt var det svårt, eftersom jag ville undvika att använda huvudpersonens namn alltför ofta, men inte kunde använda pronominen hon eller han.

När det gäller bilderna har det varit roligt att prova olika tekniker. Jag har gått från copicpennor till akryl till färgpennor. Det slutliga manuset har nu bilder i färgpenna. Nytt för mig, lite skrämmande men roligt. Här samma bild i två tekniker.

Akryl. Och lite gouache med mycket vatten i över hela bakgrunden efter att akrylen torkat.

Färgpennor. Lånade en låda med härliga, mjuka färgpennor av mamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar