fredag 11 juli 2014

Recensioner och reaktioner

Mitt i semestern trillade en recension på Fladdermuspojken in. Mia Österlunds recension av boken kan läsas i Hufvudstadsbladet. Ett citat här:

"Fladdermuspojken är en dynamisk bilderbok laddad med tolkningsmöjligheter. Att Hurmes väljer att enbart placera män i den omvårdande rollen och skildrar kompetenta pappor som med lätthet hanterar en stor barnaskara är ett roligt ställningstagande till debatten om samtida föräldraskap."

Österlund tyckte att uppslagen där förskolan skildras som ett fängelse är fyndigt, men en bloggare är av lite annan åsikt. 


Den 10.7. skrev Päivi Heikkilä-Halttunen om illustrationstrender i barnböcker i Helsingin Sanomat. Fladdermuspojken nämndes som ett bra exempel på att bilderböcker också kan ge den vuxna läsaren en upplevelse. Så här:

"Juu­ri il­mes­ty­nyt Maija ja Anssi Hurmeen Le­pak­ko­poi­ka(Sc­hildts & Sö­derst­röms) on hy­vä esi­merk­ki kir­jas­ta, jo­ka voi tar­jo­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti, eri­lais­ten tul­kin­to­jen kaut­ta, loh­tua se­kä lap­sel­le et­tä ai­kui­sel­le."